Joey Velberg|Coaching

Familieopstelling

De methode familieopstellingen is ontwikkeld door Bert Hellinger. Hellinger was begin vorige eeuw missionaris in Zuid-Afrika. Het viel hem op dat ondanks de vele tegenslagen, families in Afrikaanse stammen veerkrachtiger waren dan je gezien de omstandigheden zou verwachten. Volgens Hellinger was dat het geval omdat zij aan voorouderverering deden. Een praktijk die we in het Westen wat vergeten zijn. In de jaren die volgde verdiepte hij zich in het helend effect hiervan en ontwikkelde op basis van zijn vondsten een nieuwe stroming in therapie: Systemisch-Fenomenologisch Werk. Niet het individu, maar de relaties en verhoudingen in het familiesysteem als geheel staan centraal. En de opsteller vertrouwt op datgene wat zich aandient, zonder te oordelen. Elke keer als ik een opstelling begeleid, raak ik weer versteld van de kracht en de eenvoud van deze methodiek. Het geheel ontvouwt zich als een ‘tableau vivant’, en datgene wat aangekeken dient te worden openbaart zich aan de cliënt. Dat zijn inzichten voor het leven.