Ik pas voor coronaAfgelopen dinsdag was het weer tijd voor een persconferentie van het demissionaire kabinet. Het gaat goed met de vaccinatiegraad en Nederland mag weer ietsje meer van het slot af. Dat klinkt positief. Toch zit bij veel mensen weerstand op deze versoepelingen. En dan met name op het invoeren van een coronapaspoort (hierna ook wel coronapas genoemd).  


Kruispunt

Voor mij is het logisch dat als je de anderhalvemetermaatregel wilt loslaten, er een andere maatregel moet komen die het besmettingsgevaar in de openbare ruimte tegengaat. In mijn ogen is de invoering van de coronapas dan ook een prima alternatief. 

Sta mij toe uit te leggen waarom ik dat vind. Neem het rijbewijs B. Deelname aan het verkeer vereist dat je kunt aantonen dat je geen gevaar bent voor andere deelnemers. Dat is al jaren zo, en is ook bijzonder logisch. Ook al jaren zo, is dat er mensen zijn die er bewust voor kiezen om hun rijbewijs niet te halen. Dat hoeven ze niet te verdedigen, ze mogen alleen niet de weg op in een auto. De discussie over het invoeren van een coronapas klinkt voor mij tamelijk hetzelfde als datgene wat ik hier omschrijf. 

Even ter verduidelijk, ik ben een democraat. Ik vind dat mensen beschikking moeten hebben over hun eigen lichaam. Wat ik niet snap is dat mensen bewust geen vaccin nemen maar wel vinden dat ze recht hebben op privileges die horen bij het nemen van een vaccin. Moet ik volwassen, weldenkende mensen uitleggen dat acties consequenties hebben?


Devaluatie van discriminatie

Om aan te tonen hoe oneerlijk uitsluiting op basis van een coronapas zou zijn halen veel mensen op social media de grondwet erbij. Zo zie ik regelmatige artikel 1 voorbijkomen. Voor het gemak quote ik hem hier ook nog even: 

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.” 

Mooi. Alleen valt volgens deze definitie uitsluiting op basis van een coronapas niet onder artikel 1. Het draait om de woorden ‘gelijke gevallen’. Mensen die geen vaccin nemen of zich niet willen laten testen op het virus zijn namelijk niet gelijk aan mensen die wel een vaccin hebben of instemmen zich te laten testen. Het paspoort zelf sluit niet uit. Als je al wordt geweigerd dan is dat omdat jouw keuze resulteert in het feit dat je een aantoonbaar risico bent voor de gezondheid van anderen. Zo simpel is het. 

Als homoseksueel persoon van kleur vind ik het ook nogal heftig dat mensen die zich normaal gesproken nooit hardop uitspreken voor gelijke behandeling nu ineens moord en brand schreeuwen omdat ‘hun rechten’ worden ingeperkt. 


Nederlandse ongehoorzaamheid

Het is ook wel een beetje Nederlands om je kont tegen de krib gooien zonder dat daar een aanleiding voor is. Eerst roepen, dan nadenken.

Ook zijn we het nauwelijks meer gewend om een tijd van crisis te beleven. De laatste oorlog is meer dan zeventig jaar geleden afgelopen. Bovendien hebben we een welvaartsniveau bereikt dat ongekend is in de geschiedenis. 

En echt. Wanneer ‘niet meer spontaan op een terrasje kunnen zitten omdat je moet kunnen aantonen dat je weinig tot geen risico bent voor het overdragen van een dodelijk virus’ op dit moment je grootste probleem is, heb je een tering goed leven. 


Openstaande rekeningen

Kortom, de emoties die ik zie loskomen na de aankondiging van een coronapas kunnen haast niet voortkomen uit deze context. Dat roept bij mij de vraag op: is hier iets anders aan de hand? Kan het zijn dat het hier om een diepere laag gaat die bij veel mensen door deze situatie getriggerd wordt? 

Als dat zo is, dan vind ik dat oprecht heel erg. Er lopen genoeg mensen rond die de overheid terecht wantrouwen, die beschadigd zijn door autoriteit of die zijn opgegroeid in vrijheid beperkende omstandigheden. 

Laten we deze geluiden serieus nemen. Niet in de context van de coronamaatregelen, maar als signaal dat mentale gezondheid al veel te lang een ondergeschoven kindje is in Nederland. Wanneer we dat inzien en gaan veranderen, kunnen we daar alleen maar beter van worden. Dat geldt voor zowel het individu als de samenleving. 

En in de tussentijd zeg ik: kom maar op met die pas. 

Categorie: