Missie & Visie

Mission statement

Mijn visie is een wereld met een nieuw evenwicht. Ik ontroer, bied inzicht, vertel verhalen, ondersteun organisaties die willen inspelen op de toekomst en laat mensen hun eigen kracht ontdekken. Zo creëer ik een weg voor verandering.

Het fundament

Mijn bedrijf bestaat in de basis uit drie kernwaarden, drie pijlers en een hart (tekst gaat verder na de visualisatie).

Kernwaarden

Creativity
De wereld op zijn kop durven zetten en nieuwe dingen ontdekken. Na twee keer kijken zelfs voor de derde keer andere dingen zien. Het vermogen om met beperkte middelen iets nieuws te maken, frisse energie te brengen en mensen in staat stellen om hun eigen bestaan vorm te geven.

Clarity

Betekent in het Nederlands zowel duidelijkheid als helderheid. Het belang van de feiten. Maar ook het belang van het helder over kunnen dragen wie we zijn, wat we te doen hebben op deze wereld en te formuleren waar we als samenleving naartoe gaan.

Changeability

Met verandering om kunnen gaan en verandering in gang kunnen zetten. Niet alleen aanpassen op wat er nu speelt, juist ook anticiperen op wat er komen gaat. Zelfs als dat betekent dat we het oude en vertrouwde los moeten laten om ruimte te maken voor iets nieuws.
 

Drie pijlers

Art
Voordat we een nieuwe werkelijkheid kunnen maken, moeten we ons deze eerst kunnen voorstellen. Geraakt worden. Onze zelfkennis en ons inzicht in de wereld en elkaar vergroten. Kunst laat ons zien wat kan zijn.

Activism
Ons gedrag is onlosmakelijk verbonden met onze idealen. Om met elkaar in gesprek te gaan over een gedeelde of juist niet gedeelde werkelijkheid, hebben we lef nodig om aan te kijken wat er is. Nu is de tijd om onze waarden en normen expliciet te maken, vanuit wederzijds respect voor elkaar.

Entrepreneurship 
De drive om te doen wat nodig is, om resources bij elkaar te brengen en anderen te inspireren om mee te doen. Niet vanuit ego of de korte termijn, maar ondernemen voor de medemens en voor de wereld. Kortom, ondernemen met bezieling.

 

Eén hart

Balance
Alles in het leven draait om balans. In onze drang om lineair te groeien zijn we dat een beetje uit het oog verloren. Dat terwijl het vinden van een nieuwe balans belangrijker is dan ooit. Een nieuw evenwicht in de wereld begint bij een nieuw evenwicht in onszelf. 

Logo


Ik ben mijn bedrijf, en mijn bedrijf ben ik. Daarom zijn mijn initialen (J.V.) in het logo verwerkt. Het kleurenpalet is zachtaardig, eigen en helder. Het hemelsblauw staat voor lucht en humor. De kleur wit staat voor zuiverheid. Door de afstand tussen de letters en de punt lijkt het alsof een mensachtig figuurtje een bal aan het wegrollen is. En dat is precies wat je krijgt als je mij in huis haalt: beweging!