OPSTELLINGEN

Opstellingen vinden hun oorsprong in systemisch-fenomenologisch werk. Bij een opstelling wordt er gekeken naar de onderlinge verhoudingen tussen mensen en datgene wat zich op dat moment aandient. Als opsteller faciliteer ik jou in het aankijken van onbewuste patronen en het realiseren van heling.

FAMILIEOPSTELLING

ORGANISATIEOPSTELLING

TAFELOPSTELLING