Joey Velberg|Advies

Organisatieopstelling

Opstellingen zijn onderdeel van de groep methodieken die vallen onder Systemisch-Fenomenologisch Werk. Systemisch wil zeggen dat er gekeken wordt naar de onderliggende relatie tussen mensen en het systeem als geheel. Fenomenologisch betekent werken met datgene wat zich aandient zonder te oordelen.  Organisatieopstellingen vinden hun oorsprong bij familieopstellingen. Jan Jacob Stam (Hellinger Instituut) heeft opstellingen voor organisaties geïntroduceerd en deze methode verder ontwikkeld. Het doen van een opstelling is een eenvoudige en krachtige tool om aan de slag te gaan met binding, ordening en balans binnen teams en organisaties. Van de schoonmaker tot en met het strategisch team, iedereen die onderdeel is van een organisatie kan een vraag inbrengen. Mijn specialisme is dat ik werk met de toekomst die op ons afkomt (ook wel bekend als de Emerging Future).